หน้าห้อง

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

บทความ

ประวัติช่างกล

หลังห้อง

ช่างกลมีแต่คนรูปหล่อ ช.ก. ช่างกลปทุมวัน . . . The First of Engineer . . . www.patumwan.net


ประกาศสงกรานต์จุลศักราช ๑๓๗๖
พุทธศักราช ๒๕๕๗


ปีมะเมีย ฉศก จันทรคติเป็น ปกติมาส ปกติวาร สุริยคติเป็น ปกติสุรทิน

 
 
 
 
 

๐'

สมผุส ณ วันเวลา มหาสงกรานต์
อาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษ
องศา ลิปดา
 
 
 
 
 
 
 
 

๗'

สมผุส ณ วันเวลา เถลิงศก
อาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษ
องศา ลิปดา
 
 
 
วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันจันทร์ที่ ๑๔ เมษายน เวลา ๘ นาฬิกา ๑๑ นาที ๒๔ วินาที
จันทรคติ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย

นางสงกรานต์นามว่า โคราคะเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกปีบ อาภรณ์แก้วมุกดาหาร ภักษาหารน้ำมัน หัตถ์ขวาทรงขรรค์ หัตถ์ซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จยืน มาเหนือหลังพยัคฆ์ (เสือ) เป็นพาหนะ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ เสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๔๐๐ ห่า ตกในเขาจักรวาล ๑๖๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๒๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๘๐ ห่า ตกในโลกมนุษย์ ๔๐ ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ชื่อ เตโช (ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน

เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีมะเมีย นาคราชให้น้ำ ๕ ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีงาม กลางปีงาม และปลายปีก็งามแล

เกณฑ์ธัญญาหาร
ชื่อปาปะ ข้าวกล้าในไร่นา จะได้ ๑ ส่วน เสีย ๑๐ ส่วน คนทั้งหลายจะตกทุกข์ได้ยากลำบากแค้น เพราะกันดารอาหารบ้าง จะฉิบหายเป็นอันมากแล

วันเถลิงศก ตรงกับ วันพุธที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๒ นาฬิกา ๙ นาที ๐ วินาที
จันทรคติ ตรงกับ วันพุธ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย

ที่มา :  My Hora.com


 

Long As I Can See The Light : John Fogerty

 


กระดานข่าวชาว ช.ก. : เครือข่ายช่างกลปทุมวัน  ดูทั้งหมด

เชิญทุกท่านทัศนาโฮมเพจพี่น้องช่างกลตามอัธยาศัย

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมมุสลิม ช.ก. GoldGear.net
GoldgearClub GoldgearGolf Goldgear50 Goldgear56
South-Patumwan Patumwan.info Patumwan.org Goldgear71

 

นำชมประเทศไทยlek41@patumwan.net


พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

Copyright © 2013 All Right Reserved : กรมทรัพย์สินทางปัญญา